top of page

Het koor

Christelijk Mannenkoor Alblasserwaard.

Een idee is geboren

Christelijk Mannenkoor Alblasserwaard is in januari 2018 voortgekomen uit een gezamenlijk idee van o.a. bestuursleden, dirigent en organisten. Na een interesse peiling in de krant en via mond tot mond reclame kon de 1e repetitieavond gepland worden op woensdag 25 april.

Het koor is ontstaan

Op de 1e repetitieavond van 25 april waren er zo'n 56 enthousiaste zangers. De 1e avond was een succes. na 3 repetitie avonden heeft het bestuur besloten om de stap te wagen en de Stichting Christelijk Mannenkoor Alblasserwaard op te richten. Sinds 29 mei 2018 bestaat Stichting Christelijk Mannenkoor Alblasserwaard officieel en hiermee is ook het Christelijk Mannenkoor Alblasserwaard met momenteel ca. 70 enthousiaste zangers een feit.

Koorpresentatie

Op 27 november jongstleden hebben wij onze eerste presentatie concert mogen geven. Het was een avond om niet te vergeten. De kerk was volgestroomd, er waren gasten en zelf de Burgemeester van der Borg van de Gemeente Molenwaard was aanwezig. We mochten deze avond een vijftal stukken uitvoeren waarvan één stuk (Psalm 42) gezamenlijk met Jongerenkoor Jedaja. We hebben tijdens en na deze koorpresentatie veel positieve reacties ontvangen. We mogen dan ook terug kijken op een mooie, fijne en gezegende avond. Er staan voor volgend jaar weer div. uitvoeringen op het programma waar we weer hard voor gaan studeren. Zing jij/u ook mee? van harte welkom namens bestuur en koor.

Start seizoen 2019

Allereerst willen wij een ieder de allerbeste wensen en Gods onmisbare zegen toewensen voor dit net begonnen jaar.

We hopen met elkaar dit jaar hard te studeren en te repeteren voor div. uitvoeringen die al gepland staan of nog in de molen zitten om ingepland te worden.

Een ieder hartelijk welkom om bij ons te komen zingen en te komen luisteren op de uitvoeringen. Kijkt u voor de uitvoeringen op onze concert pagina

Seizoen 2019/2020

We hebben een mooie en goed bezochte Traditionele kerstzangavond samen met Jongerenkoor Jedaja achter de rug. Deze avond krijgt een vervolg en wel op DV 19-12-2020. Tevens mochten we voor het eerst zingen op een kerstzangavond in de Grote kerk van Dordrecht. Dit was zeer indrukwekkend en mooi, ook deze avond krijgt DV een vervolg. Momenteel liggen helaas alle repetities en uitvoeringen stil vanwege het Covid-19 virus.

Seizoen 2021/2022

Inmiddels mochten we na alle maatregelen rondom Covid-19 weer met elkaar beginnen. Wat een zegen om elkaar weer in goede gezondheid te mogen ontmoeten en met elkaar te zingen tot Gods eer. De eerste uitvoering ligt inmiddels weer achter ons en we zijn druk bezig voor de komende uitvoeringen in het najaar van 2022.

image.jpg

Ron van Ommen

Dirigent

Ron is geboren in 1965 te Rotterdam. Op 8-jarige leeftijd kreeg hij orgelles aan de muziekschool te Capelle a/d IJssel. Daarna volgde hij enkele jaren orgellessen bij Wim Koen en studeerde verder bij de bekende organist Martin Mans van wie hij literaire- en improvisatieles kreeg.

Ron heeft aan vele zang- en orgelavonden zijn medewerking als organist verleend. Als dirigent is Ron naast het Christelijk Mannekoor Alblasserwaard ook verbonden aan het Christelijk Samengesteld Mannenkoor Zeeland.

Jan Rozendaal

Uitvoerings en repetitie organist

Jan Rozendaal werd op 18 september 1984 geboren. Al jong bleek zijn interesse voor het orgel: op twaalfjarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst de samenzang tijdens de kerkdiensten. Na de eerste beginselen min of meer zichzelf bijgebracht te hebben, ontving hij les van onder andere Arjan Versluis, Jan Bonefaas (improvisatie), Everhard Zwart (literatuur en koraalkunst) en Peter Eilander. Verder volgde hij enkele lessen bij Martin Zonnenberg voor compositie. Momenteel studeert hij bij Bas de Vroome.


Kijk voor meer info op:

www.janrozendaal.nl

Bestuur

Algehele leiding

Voorzitter: Jan-Willem van der Linden

1e Secretaris: Arjan Muit

2e Secretaris: Jan-Kees Boer

Penningmeester: John Stout

Bibliothecaris: Peter Verschoor

Algemeen: Nico Wensveen

Communicatie: Arjan Muit

 

Email adressen:

Algemeen:

mannenkooralblasserwaard@outlook.com

Voorzitter:

voorzitter@mannenkooralblasserwaard.nl

Secretariaat:

secretariaat@mannenkooralblasserwaard.nl

Penningmeester:

penningmeester@mannenkooralblasserwaard.nl

Wij zoeken u

Christelijk Mannenkoor Alblasserwaard is op zoek naar u. Houd u van zingen? Heeft u eens in de 2 weken een avond tijd of wilt u daar tijd voor vrij maken? Wilt u samen met anderen Psalmen, gezangen en Geestelijke liederen zingen? Gaat u voor kwaliteit en/of voor gezelligheid? Schroom niet en zing mee. Van harte welkom.

Koor informatie

Het koor repeteert structureel één keer in de twee weken op woensdagavond in de kerkzaal van de Maranathakerk in Nieuw-Lekkerland. Iedere repetitieavond wordt om 20:00 uur geopend, waarna er tot 22:00 wordt gerepeteerd. Halverwege is er een pauze waarin wat kan worden gedronken.

Een lidmaatschap bedraagt € 33 per kwartaal en wordt via automatische incasso afgeschreven van uw rekening. De muziekcollectie van het koor bestaat uit veel verschillende muziekstukken. De gezongen muziekstukken variëren van Psalmen, Geestelijke liederen tot gezangen. Op deze manier creëert het koor voor een ieder iets van zijn smaak. Een aantal keer in het jaar hopen wij een uitvoering te geven of medewerking te verlenen aan een zangavond. We streven ernaar om hierbij indien mogelijk een tweede koor of een muzikant te betrekken. Op deze manier wordt er een afwisselend programma gecreëerd.

bottom of page